Danni 2015

A
Alexander, Biggi & Bernd – Sittenlos 1
Alexander, Biggi & Bernd – Sittenlos 2

C
Clarks, Susan – Letzte Chance am Horizont


B
Brown, Peter Jay – City Heroes Bd. 1 – Stoppt Proteus!
G
Gavénis, Susanne – Die Gwailor-Chronik – Im Schatten der Prophezeiung Bd. 1


H
Herms, Andalie – Eternity Wächter der Muse
Höll Alexandra Stefanie – Wo immer du bist, Darling

L
Lynn, J. – Wait for you Bd. 1

O
Olmesdahl, Simone – Night Phantoms 2 – Daria

R
Ramadan, Ortwin – T.R.O.J.A. Komplott
Riemer, Martina – Essenz der Götter 1
Rowling, Joan K. – Harry Potter und der Stein der Weisen (Bd. 1)
Rowling, Joan K. – Harry Potter und die Kammer des Schreckens (Bd. 2)

S

Sund, Erik Axl – Krähenmädchen

V
Van de Maan, Ela – Klang der Finsternis – Into the Dusk 2
Vaughan, Lucia – CLOSE UP so nah Bd. 1

W
Wloch, Manfred – Nemti

Gesamt
17 Bücher – 5.590 gelesene Seiten